Община Гърмен » За община Гърмен » Образование » Нормативни документи

Делегиран бюджет

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

27.02.2019 Заповед №81/25.02.2019 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата към училищата и детските градини в община Гърмен за 2019 г.

27.02.2019 Заповед №83/26.02.2019 г. за утвърждаване на бюджетите на училищата и детските градини в община Гърмен за 2019 г.

27.02.2019 Приложение №1 към Заповед №81/25.02.2019 г.

27.02.2019 Приложение №2 към Заповед №81/25.02.2019 г.

26.02.2018 Заповед № 85 от 22.02.2018 г. за утвърждаване на бюджетите на училищата и детските градини в община Гърмен

26.02.2018 Заповед №82 от 20.02.2018 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средства към училищата и детските градини в оБщина Гърмен

26.02.2018 Приложение 1 към Заповед №82 от 20.02.2018 г.

26.02.2018 Приложение 2 към Заповед №82 от 20.02.2018 г.

83 от 24.02.2017 Заповед №83 от 24.02.2017 г. за утвърждаване на бюджетите на училищата и детските градини в община Гърмен

82 от 24.02.2017 Заповед №82 от 24.02.2017 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средства към училищата и детските градини в оБщина Гърмен

24.02.2017 Приложение 1 към Заповед №82 от 24.02.2017 г.

24.02.2017 Приложение 2 към Заповед №82 от 24.02.2017 г.

70 от 24.02.2014 Заповед №70 от 24.02.2014 г. за утвърждаването на бюджетите и бюджетните сметки на училища и детски градини.

Заповед за утвърждаването на формулите за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за 2014 г. между училищата и детските градини.

30.09.2013 Информация от ОУ „Димитър Талев” с. Хвостяне за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2013 г.

30.09.2013 Информация от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Гърмен за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2013 г.

105 от 11.03.2013 Заповед №105 от 11.03.2013 г. за утвърждаване на бюджетите и бюджетните сметки.

11.03.2013 Приложение към заповед №105 от 11.03.2013 г.

77 от 21.02.2013 Заповед №77 от 21.02.2013 г. на основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 41 а от Закона за народната просвета.

21.02.2013 Приложение №1 към Заповед №77 от 21.02.2013 г.

Писмо от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Гърмен относно изпълнението на държавния бюджет за 2013 г.

Протокол за разпределение на средствата за детските градини 2013 г.

Протокол за разпределение на средствата за общообразователните училища 2013 г.

87 от 17.02.2012 Заповед № 87 от 17.02.2012 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и параграф 47, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ

17.02.2012 Приложение № 1 към Заповед № 87 от 17.02.2012 г.

66 от 13.03.2011 ЗАПОВЕД № 66/16.03.2011 г. за утвърждаване на бюджетите и бюджетните сметки на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Протокол за радзпределение на средствата за детските градини 2011 г.

Протокол за радзпределение на средствата за общообразователните училища 2011 г.

Формули за разпределение на средствата 2011 г.

Делегиран бюджет 2010 г.

Формули за разпределение на средствата 2010 г.

горе