Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Избор на съдебни заседатели за окръжен съд - Благоевград

ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

 

 Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Благоевград, Общински съвет Гърмен открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград.

        Необходимият брой заседатели е 2 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

 Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Гърмен (кабинет №6, ет. 2 в сградата на Община Гърмен).

 

Име на документа /файл/ Дата на качване
Писмо 10.02.2022 
Решение 10.02.2022
Обявление 10.02.2022
Процедура 10.02.2022

 

 

Име на документа /файл/ Дата на качване
Писмо 30.06.2017
Решение 30.06.2017
Обявление

30.06.2017

Процедура 30.06.2017