Община Гърмен » Бюджет » Бюджет

Бюджет

 

Бюджет за 2010 г. и проект на бюджета за 2011 г.

Бюджет за 2011 г. и проект на бюджета за 2012 г.

Отчет за Бюджет 2012 г. и Бюджет 2013 г.

 

Бюджет 2014 г.

Решение на ОбС с. Гърмен за приемане на Бюджет 2014 г.

Приложения към Бюджет 2014 г.

Доклад относно приемане на бюджета на община Гърмен за 2014 г.

Отчет за Бюджет 2014 г.

 

Бюджет 2015 г.

Решение на ОбС с. Гърмен за приемане на Бюджет 2015 г.

Приложения към Бюджет 2015 г.

Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2015 година - второстепенни разпоредители.

Отчет на Бюджет 2015 г.

 

Бюджет 2016 г.

Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2016 г.

Формули за разпределение на средства по единни разходни стандарти за 2016 г. – второстепенни разпределители.

 

Документ/файл/:

Дата на публикуване:

Баланс и ОПР към 31.12.2016 г.

 01.03.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

 01.03.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на ИБСФ към 31.12.2016 г.

 01.03.2017 г.

Отчет на Бюджет 2016 г. пред ОбС Гърмен

 30.08.2017 г.

 

Документ/файл/:

Дата на публикуване:

Бюджет 2017 г.

 01.02.2017 г.

Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2017 

 01.02.2017 г.

Доклад за Бюджет 2017 г.

 01.02.2017 г.

Капиталови разходи 2017 г.

 01.02.2017 г.

Отчет на Бюджет 2017 г пред ОбС Гърмен

 27.09.2018 г.

 

Документ/файл/: Дата на публикуване:
Бюджет 2018 г. 08.02.2018 г.
Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2018 г. 08.02.2018 г.
Доклад за Бюджет 2018 г. 08.02.2018 г.
Капиталови разходи 2018 г.

08.02.2018 г.

Отчет на Бюджет 2018 г. пред ОбС Гърмен  27.09.2019 г.

 

Документ/файл/: Дата на публикуване:
Бюджет 2019 г. 12.02.2019 г.
Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2019 г. 15.02.2019 г.
 Капиталови разходи 2019 г. 11.02.2019 г.
Отчет на Бюджет 2019 г. пред ОбС Гърмен 20.09.2020

 

Документ/файл/: Дата на публикуване:
Бюджет 2020 г. 10.02.2020 г.
Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2020 г. 12.02.2020 г.
Капиталови разходи за 2020 г. 10.02.2020 г.
Отчет на Бюджет 2020 г. пред ОбС Гърмен 05.10.2021 г.

 

Документ /файл/                                           Дата на публикуване
Бюджет 2021 г. 10.02.2021 г.
Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2021 г. 11.02.2021 г.
Капиталови разходи за 2021 г. 11.02.2021 г.
Отчет на бюджета за 2021 г. пред ОбС Гърмен 14.10.2022 г

 

Документ/файл/ Дата на публикуване
Бюджет 2022 г. 20.04.2022 г.
Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2022 г. 15.04.2022 г.
Капиталови разходи за 2022 г. 20.04.2022 г.
Отчет на бюджета за 2022 г. пред ОбС Гърмен 29.09.2023 г.

 

Документ/файл/ Дата на публикуване
Бюджет 2023 г. част 1 и част 2  15.09.2023 г.
Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2023 г. 05.09.2023 г.
Капиталови разходи за 2023 г. 15.09.2023 г.
   

 

Документ /Файл/ Дата на публикуване
Бюджет 2024 г. 23.02.2024 г.
Решение на ОбС Гърмен за приемане на Бюджет 2024 г 28.02.2024 г.
Капиталови разходи за 2024 г. 23.02.2024 г.