Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Нормативни документи

Проекти на нормативни актове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

01.07.2024 Проект на Правилника за дейността на ОбС - Гърмен

17.06.2024 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година в община Гърмен

30.04.2024 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година в община Гърмен

29.03.2024 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година в община Гърмен

20.02.2024 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година в община Гърмен

20.02.2024 Проект на План за развитие на социалните услуги на община Гърмен 2024 г.

19.02.2024 Проект на Правилника за дейността на ОбС Гърмен

19.02.2024 Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гърмен и доклад с мотиви към него.

05.01.2024 Проект на общински годишен план за младежта 2024 г.

29.12.2023 Проект на план за работа на Общински съвет - Гърмен за 2024 г.

29.12.2023 Прокет на План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2024 - 2026 г.

22.12.2023 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година.

22.12.2023 Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2023 – 2027 г.

12.12.2023 Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на таксите

12.12.2023 Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на ОбС за определяне на размера на данъците

04.12.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 година в община Гърмен.

29.11.2023 Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения и становища

14.11.2023 Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2023-2027 г.

07.11.2023 Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен

07.11.2023 Доклад към проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Гърмен и доклад с мотиви към него.

04.09.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 година в община Гърмен

15.08.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 година в община Гърмен

11.07.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 година в община Гърмен

09.06.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 година в община Гърмен

09.05.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 година в община Гърмен

12.04.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 г. в община Гърмен

13.03.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 година в община Гърмен

10.02.2023 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година в община Гърмен

09.01.2023 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА

05.01.2023 Проект на план за работа на Общински съвет - Гърмен за 2023 г.

14.11.2022 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 година в община Гърмен..

21.10.2022 Доклад към за допълнение изменение на проекта на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20223 г.

05.10.2022 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 година в община Гърмен.

03.10.2022 ОБЯВЛЕНИЕ към проект Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на община Гърмен

15.07.2022 ОБЯВЛЕНИЕ към проект Регионална програма за управление на отпадъците-РУСО Гоце Делчев, за общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен.

15.07.2022 Приложение към Регионална програма управление на отпадъците-РУСО Гоце Делчев, за общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен-част 1.

15.07.2022 Приложение към Регионална програма управление на отпадъците-РУСО Гоце Делчев, за общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен-част 2.

15.07.2022 Регионална програма за управление на отпадъците-РУСО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово 2021-2028 г. -част 1

15.07.2022 Регионална програма за управление на отпадъците-РУСО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово 2021-2028 г. -част 2

30.06.2022 Раздел лечебни растения, част от Програма за опазване на околната среда.

13.06.2022 Протокол към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен

31.05.2022 ОБЯВЛЕНИЕ към проект на общинска програма за опазване на околната среда

31.05.2022 Проект на общинска програма за опазване на околната среда - част 1

31.05.2022 Проект на общинска програма за опазване на околната среда - част 2

31.05.2022 Раздел-лечебни растения-част 3

13.05.2022 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. в община Гърмен.

11.04.2022 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен.

08.04.2022 Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

28.02.2022 Проект на общински годишен план за младежта 2022 г.

29.12.2021 Проект на план за работа на Общински съвет - Гърмен за 2022 година

12.11.2021 Проект на правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

12.10.2021 Допълване на годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година в община Гърмен..

25.08.2021 Проект на "План за интегрирано развитие на Община Гърмен /ПИРО/ за периода 2021-2027 г."

09.07.2021 Програма за Енергийна ефективност 2021 - 2027 г.

15.06.2021 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги

14.06.2021 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. в община Гърмен.

09.04.2021 Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

07.04.2021 Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.

22.01.2021 Проект на етичен кодекс на Общински съвет - Гърмен

11.01.2021 Проект на общински годишен план за младежта 2021 г.

11.01.2021 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година

11.01.2021 Проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен

08.01.2021 Проект на план за работа на Общински съвет - Гърмен за 2021 година

09.11.2020 Допълване на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

21.10.2020 Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

09.10.2020 Доклад към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Гърмен.

09.10.2020 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на зелената система на територията на община Гърмен и доклад с мотиви към него.

21.09.2020 Актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

26.08.2020 Актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

21.08.2020 Проект за допълнение и изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

15.07.2020 Актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен

22.06.2020 Доклад към проект на Наредба за определянето обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Гърмен

13.05.2020 Доклад към проект на Наредба за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

24.03.2020 Oбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Гърмен 2020-2022 г.

24.03.2020 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици 2020-2022 г. на община Гърмен

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

26.02.2020 Актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година в община Гърмен.

10.01.2020 Общински годишен план за младежта за 2020 г.

06.01.2020 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива до 2021 г.

02.01.2020 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г.

02.01.2020 Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 - 2023 г.

20.12.2019 Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Никополис 2020" с. Гърмен

15.12.2019 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуна територията на Община Гърмен.

19.11.2019 Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Гърмен върху общинската част от капитала на търговските дружества

30.08.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

14.06.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

13.05.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

13.05.2019 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Гърмен

25.04.2019 Годишен отчет за изпълнение на дейностите от община Гърмен, заложени в регионалната програма за управление на отпадъците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за 2018 г.

19.04.2019 Доклад към Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Гърмен

03.04.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

02.04.2019 Актуализиране на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

01.04.2019 Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

21.03.2019 Проект на План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2020 г.

27.02.2019 Проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Гърмен 2019-2024 г.

22.02.2019 Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен

15.01.2019 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018-31.12.2018 г.

07.01.2019 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

05.12.2018 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гърмен

12.11.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

01.11.2018 Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен

29.10.2018 Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интериси в Общински съвет - Гърмен

26.09.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

03.09.2018 Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен

31.08.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

09.07.2018 Правилник за дейността на Социално предприятие „Общинска пералня-Гърмен”.

30.06.2018 Изменeние на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015-2019 година

15.06.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

08.05.2018 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

16.03.2018 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2018 г.

07.02.2018 Докладна записка относно промяна на наименованието на Комисияята по хуманитарни дейности, младежта, спорта и конфликт на интереси.

06.02.2018 Докладна записка за изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2015- 2019 година.

01.02.2018 Докладна записка за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Гърмен

01.02.2018 Общински план за младежта 2018 г.

01.12.2017 Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен

28.09.2017 НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

25.09.2017 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собсвеност в община Гърмен за 2017г.

01.09.2017 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2017 г.

26.07.2017 Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2017 г. към 26.07.2017

05.07.2017 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2017 г.

05.06.2017 Наредба за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Гърмен

15.05.2017 ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2018 Г.

28.04.2017 Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Гърмен.

28.04.2017 Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен.

21.04.2017 Наредба за управление на общинските пътища-2017

19.04.2017 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги-2017

14.03.2017 Общински план за младежта 2017 г.

21.02.2017 Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гърмен 2017

15.12.2016 Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Гърмен за 2016 г.

08-00-151 от 21.10.2016 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Гърмен за 2016 г.

08-00-149 от 12.10.2016 Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните цени и услуги.

Публикувано на 13.10.2016

горе