Община Гърмен » Архив за проведените избори » Местен референдум с. Марчево 2019 г. » Избирателни списъци

Избирателен списък -  публикувано на 03.09.2019 г.