Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Върнати и оспорени решения » Оспорени решения

Протокол №5 от 15.02.2024 Г.

РЕШЕНИЕ №94 - оспорено в Административен съд Благоевград, със Заповед №ОА-АК-70/21.03.2024 г. на Областен управител на област Благоевград.

 

Протокол №9 от 14.09.2020 г. 

РЕШЕНИЕ № 212- оспорено в Административен съд Благоевград, със  Заповед № ОА - АК - 200/ 22.10.2020 г. на Областен управител на област Благоевград.

 

 Протокол №42 от 21.08.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 535 - оспорено в Административен съд Благоевград, със  Заповед № ОА - АК - 256/ 25.09.2018 гна Областен управител на област Благоевград.

 

Протокол №25 от 06.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 299 - оспорено в Административен съд Благоевград, със Заповед № ОА - АК - 229 /27.06.2017 г. на Областен управител на област Благоевград.

Потвърждава Решение № 297 от Протокол № 24/ 11.05.2017 г.