Община Гърмен » Общински съвет » Върнати и оспорени решения » Оспорени решения

Протокол №42 от 21.08.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 535 - оспорено в Административен съд Благоевград, със  Заповед № ОА - АК - 256/ 25.09.2018 гна Областен управител на област Благоевград.

 

Протокол №25 от 06.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 299 - оспорено в Административен съд Благоевград, със Заповед № ОА - АК - 229 /27.06.2017 г. на Областен управител на област Благоевград.

Потвърждава Решение № 297 от Протокол № 24/ 11.05.2017 г.