Община Гърмен » E-ИНФОРМ. ЗА ГРАЖДАНИТЕ » Плащане на данъци от цялата страна

Бързо и лесно плащане на местните данъци и такси от цялата страна към общината

ОБЩИНА ГЪРМЕН - С НОВА УСЛУГА В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ

От 12 февруари, 2013 г. община Гърмен пусна нова услуга за гражданите - бързо и лесно плащане на местните данъци и такси от цялата страна към общината в офисите и касите на “ИЗИПЕЙ”. Плащането може да се извършва и от чужбина. “ИЗИПЕЙ” има 2 228 каси и офиси в България.

За да се платят задълженията към община Гърмен, не е необходимо нито представянето на печатното съобщение от общината, нито попълването на каквито и да са документи. Клиентът съобщава само своето ЕГН. Плащането се извършва веднага, а таксата е минимална. Стойността на услугата се движи между 1 и не повече от 5 лева – в зависимост от дължимата сума.

Тази услуга е в полза най-вече за хората, живеещи извън територията на общината, и пести тяхното време и средства.

Услугата е безвъзмездна за общината. Тя е част от качественото и модерно обслужване на гражданите, който е един от основните приоритети в работата на общинска администрация с. Гърмен.

Повече информация, къде се намират касите на ИЗИПЕЙ в България, може да намерите на този линк: http://easypay.bg/?p=offices_list.