Община Гърмен » Архив за проведените избори » Парламентарни избори месец април 2021 г. » Съобщения

 

 

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2021г.

 

Съобщение

Във връзка с чл. 10, ал. 1 и чл. 234 от Изборния кодекс ви уведомяваме, че за община Гърмен е определена  Секция 011300001 – с. Гърмен, с място за гласуване Кафе „Бистрото“, в която могат да  гласуват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

 Заявки за помощ могат да се правят в общинска администрация от 07.00 ч. до 18.30 ч. на 04.04.2021 г., на GSM: 0882 966 757 и 0882 966 770.

 

 Съобщение

  

 Ръководството на община Гърмен уведомява избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 27.03.2021 г.

 

    Заявленията на 27.03.2021 г. /събота/ ще се подават при оперативния дежурен в Общинска администрация с. Гърмен.

 

 Съобщение

 

    Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец.

 

    Заявлението може да се подаде:

 

-         по факс – 0751 6-10-62;

 

-         по електронна поща - [email protected];

 

   Крайният срок за подаване на заявлението  /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците/ е 31.03.2021 г.  

 

 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия:

Изтегли:Тук

 

Съобщение

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062 – НС от 16.02.2021 г. на ЦИК , ви каня , на 22.02.2021 г. от 15 часа в заседателната сграда на Общинска администрация с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/ в община Гърмен, за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021 година

 ПОКАНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК В ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04 АПРИЛ 2021г.

 

Съобщение към избирателите на община Гърмен.

 

 

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. Централната избирателна комисия е изработила 30 – секунди видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите на следния линк  

 https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video