Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Декларация по чл. 49 ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупция  (ЗПК)

 

Обаразец на декларация по чл.49, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл.49, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 49

ал. 1 т.1

ДЕКЛ.

чл. 49

ал. 1 т.3

ДЕКЛ.

чл. 49

ал. 1 т. 2

Част I

 

ДЕКЛ.

чл. 49

ал. 1 т. 2

Част II

  
Ахмед Вранчев Председател на общ. съвет  изтегли   Пред Централната комисия  
Айдън Мохамед

Общински

съветник

 изтегли   Пред Централтата комисия
Али Хатип Общински съветник  изтегли   Пред Централната комисия  
Асим Чаушев Общински съветник  изтегли   Пред Централната комисия  
Ахмед Ходжов Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Владислав Качериев Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
 Джаит Чауш Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Джемал Таламанов Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Джемал Робов Общински съветник   изтегли   Пред Централната Комисия  
Емил Соленков Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Ибрахим Джуркин Общински съветник  изтегли   Пред Централната комисия
Красимир  Пендев Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Кямран Абдиков Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Мустафа Узун Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Рифат Ходжа Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Феим Мусанков Общински съветник   изтегли  

Пред Централната комисия  

Явор Куйбишев Общински съветник   изтегли    Пред Централната комисия  
Феим Иса Кмет на община Гърмен  изтегли   Пред Централната комисия
Мустафа Иса Кмет на с. Рибново  изтегли   Да изтегли
Иван Ижбехов Кмет на с. Огняново  изтегли   Да изтегли
Мустафа Мейзин Кмет на с. Дъбница  изтегли   Да изтегли
Фазли Ролев

Кмет на с.

Дебрен

 изтегли   Да изтегли
Ерхан Шериф Кмет на с. Д. Дряново  изтегли   Да изтегли
Ибрахим Пингов Кмет на с. Г. Дряново  изтегли   Да изтегли
Сейхан Ахмедов Кмет на с. Хвостяне  изтегли   Да изтегли
Фикрет Байрямов Кмет на с. Осиково  изтегли   Да изтегли
Илиана Гюрнева Кмет на с. Балдево  изтегли    Да изтегли
Розен Марчев Кмет на с. Марчево  изтегли    Да изтегли
Искра Авдикова Кмет на с. Скребатно  изтегли    Да изтегли
Ракип Камбуров

Кмет на с.

Ореше

 изтегли    Да изтегли
Явор Белов Кмет на с. Крушево  изтегли    Да изтегли