Община Гърмен » Общински съвет » Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Обаразец на декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл.35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т.1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т.3

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част I

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част II

  
Денис  Шенгов Председател на общ. съвет  изтегли   Пред Централната комисия  
Али Авдиков  Общински съветник  изтегли
  Пред Централната комисия  
Алипи Тюфекчиев Общински съветник  изтегли   Пред Централната комисия  
Ахмед Башев  Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Благой  Папазов Общински съветник  изтегли   Пред Централната комисия  
 Васил Башов Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Владислав Качериев Общински съветник   изтегли
  Пред Централната комисия  
Джаит  Чауш Общински съветник   изтегли   Пред Централната Комисия  
Иса  Юзеир Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Красимир  Пендев Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Кямран Абдиков Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Минка Капитанова Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Ружди  Мазъл Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Сабахатин  Болгур Общински съветник   изтегли  

Пред Централната комисия  

Фазли Ролев Общински съветник   изтегли 
  Пред Централната комисия  
Ибраим Бекир Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Явор Куйбишев Общински съветник   изтегли   Пред Централната комисия  
Феим Иса Кмет на община Гърмен изтегли   Пред Централната комисия
Ерхан Шериф Кмет на с. Долно Дряново изтегли   Да изтегли
Ибрахим Пингов Кмет на с. Горно Дряново изтегли   Да изтегли
Сейхан  Ахмедов Кмет на с. Хвостяне изтегли   Да изтегли
Синем Бекирова Кмет на с. Дъбница изтегли   Да изтегли
Фикрет Байрямов Кмет на с. Осиково изтегли   Да изтегли
Мустафа Иса Кмет на с. Рибново изтегли   Да изтегли
Димитрия Гюрова Кмет на с. Огняново изтегли   Да изтегли
Тюркян Ходжова Кмет на с. Дебрен изтегли   Да изтегли