Община Гърмен » Достъп до информация » 3. ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ