Община Гърмен » Лични данни » Документи

10 GDPR Вътрешни правила за видеонаблюдение

 

11. GDPR Вътрешни правила за защита на личните данни

 

12 GDPR Технически и организационни мерки за защита на личните данни

 

15.1 GDPR Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни

 

16.1 GDPR Процедура за упражнява на права на субектите на данни

 

16.2 GDPR Искане за упражняване на права

 

17.1 GDPR Политика за съхранение на лични данни

 

19.1 GDPR Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец

 

19.2 GDPR Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни - Образец

 

20.1 GDPR Процедура за предаване на данни в 3..

 

21.1 GDPR Регистър на дейностите_община Гърмен

 

 13.1.Съобщение за поверителност__Общински съветници

 

13.2 Съобщение за поверителност__Служители_трети лица

 

13.3 Съобщение за поверителност__Кандидати за работа

 

13.4 Съобщение за поверителност_Видеонаблюдение

 

13.5 Съобщение за поверителност_Жалби_сигнали_ предложения

 

13.6 Съобщение за поверителност_Законови основания