Община Гърмен » Избори за членове на ЕП и НС - 2024 г. » Съобщения

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!!!

 

Община Гърмен информира, че:

На 25 май 2024 г. /събота/ изтича срока за подаване на заявления:

 

- за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 26 – ЕП и Приложение № 27 – НС;

 

- за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение - Приложение № 30 – ЕП и Приложение № 31 – НС;

 

- за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК за изборите за членове на Европейски парламент и за народни представители на 09 юни 2024 год.- Приложение № 77 – ЕП/НС;

 

На 24 май /петък/ и на 25 май /събота/ 2024 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. заявленията ще се приемат в Центъра за информация и услуги на граждани на Общинска администрация с. Гърмен.

 

Заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия, може да се подава и по пощата на адреса на Общинска администрация, по факса – 0751/6-10-62 и по електронната поща - [email protected];


 

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09.06.2024 Г.


 

СЪОБЩЕНИЕ

По повод предстоящите избори за членове на Европейски парламент и за народни представители Централната избирателна комисия изработва дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването, видове гласуване -  за общински съветници и кметове.

Материалите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания"https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign


 

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент и Народно събрание на 09 юни 2024 г. Община Гърмен уведомява избирателите от общината:

     1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Приложение № 30 – ЕП и Приложение № 31 – НС.

    Заявлението може да се подаде:

   - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

   - по факс – 0751 6-10-62;

   - по електронна поща - [email protected];

    Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 25.05.2024 г.  

     2. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ - Приложение № 26 – ЕП и Приложение № 27 – НС.

      Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

  Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 25.05.2024 г. включително. 

     3. Избиратели, които са кандидати за членове на ЕП  и за народни представители, членове на ЦИК и РИК или наблюдатели, желаят да гласуват на друго място различно от постоянният им адрес подават Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 77 – ЕП/НС.

     4. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 01.06.2024 г. включително - Приложение № 16 – ЕП и Приложение № 17 – НС.

      Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

- Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Граждани могат да извършват проверка дали са включени в избирателните списъци за гласуване в изборите на 9 юни 2024 г. на интернет страницата на общинската администрация по постоянния си адрес. Избирателните списъци са два – за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Избирателите български граждани, които имат избирателни права, но не са включени в съответния избирателен списък, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по постоянния си адрес за вписване в избирателния списък (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС от изборните книжа).

 

 

 

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.