Община Гърмен » Център за информация и услуги » Общински услуги » Правни административни услуги

ПРАВНИ УСЛУГИ

1- 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

2- 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

 

НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ 

1- 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 

2- 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

3- 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите 

 

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ

1- 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2- 3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

3- 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

4- 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-2)