Община Гърмен » Избори 2023 г. » Съобщение

28.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Получаване на изборните книжа и материали СИК за изборите за народни преставители на 02 април 2023 г.

 

21.03.2023 г.

 

Писмо, относно обучение на СИК за изборите за народни представители на 02.04.2023 г. в община Гърмен.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02 април 2023 г. Ви уведомяваме, че на 27.03.2023 г. /понеделник/ от 17:30 часа в големия салон на читалище “Искра“ с. Гърмен ще се проведе обучение на членовете на СИК от Районната избирателна комисия гр. Благоевград.

 

СЪОБЩЕНИЕ 1

Община Гърмен информира, че се удължава срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 27.03.2023 г., тъй като на територията на община Гърмен с Решение № 105-НС от 20.03.2023 г. на Районната избирателна комисия има образувана Подвижна секционна комисия /ПСИК/.

Заявлението /Приложение № 67-НС/, може да се подаде:

   - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

   - по факс – 0751 6-10-62;

   - по електронна поща - [email protected]

 

СЪОБЩЕНИЕ 2

 

      Във връзка с чл. 10, ал.1 и чл. 234 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че за община Гърмен е определена Секция 011300001 – с. Гърмен /Заграде/, с място на гласуване Кафе “Бистрото“, в която могат да гласуват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 

Заявки за помощ могат да се правят в Общинска администрация от 07:00 ч. до 19:30 ч. на 02.04.2023 г. на тел. 0882966757 и 0882966770.

 

 

 

 

17.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!!!

 

Община Гърмен информира, че:

На 18 март 2023 г. /събота/ от 08:00 ч. до 17:00 ч. заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 21–НС, заявления за гласуване  с подвижна избирателна кутия - Приложение № 67-НС и заявления за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели - Приложение № 25 – НС за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. ще се приемат в Центъра за информация и услуги на граждани на Общинска администрация с. Гърмен.

 

 

 

 

09.03.2023 г.

Разяснителна кампания за избори за народни представители на 02.04.2023 г.

 

1.Анимиране  клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

 

2.Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес,за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването,эа гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина - със субтитр

 

3.Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена с хартиена бюлетина и за гласуване с машина

 

4.Банери

 

 

21.02.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

     Община Гърмен уведомява избирателите от общината:

 

      1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Приложение № 67-НС

 

    Заявлението може да се подаде:

 

   - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

 

   - по факс – 0751 6-10-62;

 

   - по електронна поща - [email protected];

 

    Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 18.03.2023 г.  

 

      2. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Приложение № 21–НС.

 

      Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

 

     Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

  Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1 и 4 от Изборния кодекс/ е 18.03.2023 г. включително. 

 

     3. Подаване на заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място се подава само от кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели в ЦИУГ на общинска администрация. Приложение № 25 - НС

 

      Крайният срок за подаване на заявление - декларация /чл.34, ал.1-3 от Изборния кодекс/ е 18.03.2023 г. включително.

 

      4. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 25.03.2023 г. включително. Приложение № 17 - НС.

 

      Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.

 

     Чрез този сайт : http://www.grao.bg/elections/ можете да направите справка по ЕГН или  по адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

 

Чрез SMS

 

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 

Чрез стационарен или мобилен телефон

 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 

 

17.02.2023 г. 

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.