Община Гърмен » Архив за проведените избори » Местен референдум с. Марчево » 2017 г. » Избирателен списък

Избирателен списък - публикуван на 09.05.2017 г.