Община Гърмен » Архив за проведените избори » Местен референдум с. Марчево 2019 г. » Съобщение

 

Покана до политическите сили за провеждане на консултации за съставяне на СИК за Местен референдум в село Марчево -  публикуване на 10.09.2019 г. в 10:15 часа.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на община Гърмен уведомява избирателите от                

с. Марчево:

 

  1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец.

    Заявлението може да се подаде:

-         по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

-         по факс – 0751 6-10-62;

-         по електронна поща - [email protected];

    Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.37, ал.1 от Изборния кодекс/ е 28.09.2019 г.

 

  1. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.

    Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1 от Изборния кодекс/ е 28.09.2019 г.  

 

  1. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) до 05. 10. 2019 г.

    Заявленията са по образец и се подават в кметство с. Марчево и в Центъра за информация и услуги на граждани към общинска администрация с. Гърмен.

 

 

 

    На 28. 09. 2019 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в Общинска администрация ще има дежурен служител, който ще приема горепосочените заявление.

 

Телефон за връзка 0882966770 – Мария Попова – началник отдел ГРАО