Община Гърмен » За община Гърмен » Здравеопазване

Здравеопазване

 

Здравното обслужване на населението от община Гърмен се осъществява от 7 частнопрактикуващи лекари и 6 дентални специалиста. Всички медицински кабинети са модерно оборудвани.

 

Общопрактикуващи лекари на територията на община Гърмен:

1. ЕТ "Д-Р АМИД МАЗГАЛДЖИ" – АВИЦЕНА - ИППМП
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. РИБНОВО
Телефон: 0887/717497
АМИД МУСТАФА МАЗГАЛДЖИ - Общопрактикуващ лекар

2. ЕТ "Д-Р ГЕОРГИ ПЕНКОВ" – АПИМП - ИППМП
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ГЪРМЕН
Телефон: 0898/778689
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕНКОВ - Общопрактикуващ лекар

3. ЕТ "Д-Р ИВАН ДАФОВ" –АПИМП - ИППМП
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ОГНЯНОВО
Телефон: 0888/794877
ИВАН АТАНАСОВ ДАФОВ - Общопрактикуващ лекар

4. ЕТ "Д-Р РОКСИНИЯ УЗУНОВА" – АПИМП - ИППМП
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ДЪБНИЦА, обслужва и селата Ореше и Крушево
Телефон: 07522/215, 0899/147257
РОКСИНИЯ БИНКОВА УЗУНОВА - Общопрактикуващ лекар

5. ЕТ "Д-Р СЛАВИ БИЗЬОКОВ" – АПМП - ИППМП
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ДЕБРЕН
Телефон: 0898/556916
СЛАВИ РУМЕНОВ БИЗЬОКОВ - Общопрактикуващ лекар

6. ЕТ "Д-Р СТОЙЧО ПОПОВ" – АПИП - ИППМП
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ГОРНО ДРЯНОВО, обслужва и селата Лещен и Ковачевица
Телефон: 0751/28644, 0887/992012
СТОЙЧО ДИМИТРОВ ПОПОВ - Общопрактикуващ лекар

7. ЕТ "Д-Р КОСТАДИН ШАБАНОВ" – АИППМП - ИППМП
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ДОЛНО ДРЯНОВО
Телефон: 0878/402312
КОСТАДИН ШАБАНОВ - Общопрактикуващ лекар

 

Дентални специалисти на територията на община Гърмен:

1. ЕТ "Д-Р ВАЛЕРИ ИЖБЕХОВ - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - АИППМП"
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. РИБНОВО И С. ОГНЯНОВО
Телефон: 07523/3398
Д-Р ВАЛЕРИ ИВАНОВ ИЖБЕХОВ

2. ЕТ "Д-Р ПАВЛИНА ПЕНКОВА - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - АИППДП"
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ДЕБРЕН
Телефон: 07512/8842
Д-Р ПАВЛИНА АСЕНОВА ПЕНКОВА

3. ЕТ "Д-Р РОСЕН ХАДЖИЕВ - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - АИППДП"
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ГОРНО ДРЯНОВО
Телефон: 07523/233
Д-Р РОСЕН ЧАВДАРОВ ХАДЖИЕВ

4. "ИППДП - Д-Р ЕЛЕНА КЕМАЛОВА"
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ДЪБНИЦА
Телефон: 07512/3682
Д-Р ЕЛЕНА ИВАНОВА КЕМАЛОВА

5. "ДЖИНГАРОВИ - ГППДП" ООД
Община: ГЪРМЕН
Населено място: С. ДОЛНО ДРЯНОВО
Телефон: 0888/849480
Д-Р СЛАВЧО БОЖИКОВ ДЖИНГАРОВ
Д-Р КРЕМЕНА СТЕФАНОВА ДЖИНГАРОВА