Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Планове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

21.03.2019 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен.

Годишен общински план за младежта за 2019 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2019 г.

29.12.2018 Общински годишен план за младежта 2019 проект

27.06.2018 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развите на деца и ученици 2018-2019 г. на община Гърмен

Общински план за младежта 2018 г.

План за противодействие на тероризма на територията на община Гърмен

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2018 г.

Общински план за младежта 2017 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2017 г.

Доклад от последваща оценка на общински план за развитие на община Гърмен за периода 2007 – 2013 г.

Индикативна Финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Гърмен за периода 2007-2013 г.

Общински план за развитие 2014 – 2020

План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2018 – 2020 г.

План за младежта – 2015 г.

Предварителна оценка на общински план за развитие 2014-2020

горе