Община Гърмен » Общински съвет » Комисии

Комисии

1. Комисия по общинска собственост, финанси, икономика и нормативна уредба

Председател: 

 

Членове:  Фазли Ролев

                 Сабахатин Болгур

                 Алипи Тюфекчиев

                 Кямран Абдиков

                 Иса Юзеир

                 Васил Башов

 

2. Комисия по устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и туризъм

Председател: Владислав Качериев

 

Членове:  Иса Юзеир

                 Красимир Пендев

                 Ружди Мазъл

                 Минка Капитанова

 

3. Комисия по хуманитарни и социални дейности, младежта и спорта и конфликт на интереси

Председател: Ибраим Бекир

 

Членове:  Явор Куйбишев

                 Джаит Чауш

                 Ахмед Башев

                 Благой Папазов