Община Гърмен » Местни избори 2023 » Заповеди

 

Заповед №599/28.08.2023 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци и за гласуване, за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. по населени места и секции.

 

Заповед №600/28.08.2023 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

 

Заповед №684/21.09.2023 г. за образуване на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

 

Заповед №690/25.09.2023 г. за определяне на местата и помещенията за провеждане на предизборни събрания, митинги и манифестации.

 

Заповед №691/25.09.2023 г. относно поставянето на агитационни материали по време на провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. 

 

Заповед №789/31.10.2023 г. за изменение на заповед №684/21.09.2023 г.