Община Гърмен » Бюджет » Отчет на бюджет

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017 Г.

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнението на Бюджет Януари 2017 г.

06.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Февруари 2017 г. 

06.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Март 2017 г.

10.04.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Април 2017 г. 

10.05.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Май 2017 г. 

12.06.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Юни 2017 г.

15.07.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Юли 2017 г. 

09.08.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Август 2017 г.

10.09.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Септември 2017 г.

10.10.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Октомври 2017 г.

10.11.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет Ноември 2017 г.

10.12.2017 г.

 Отчет за изпълнение на Бюджет Декември 2017 г.

08.01.2018 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2017 Г. 

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнението на Бюджет I-во тримесечие 2017 г.

02.05.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет II-во тримесечие 2017 г.

01.08.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет III-то тримесечие 2017 г.

01.11.2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет IV-то тримесечие 2017 г.

26.02.2018 г.

 

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018 Г.

Документ /файл/: Дата на публикуване:
Отчет за изпълнението на Бюджет Януари 2018 г. 12.02.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет Февруари 2018 г. 12.03.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет Март 2018 г. 10.04.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет Април 2018 г. 10.05.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет Май 2018 г. 11.06.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Юни 2018 г. 10.07.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Юли 2018 г. 10.08.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Август 2018 г.  10.09.2018 г. 
Отчет за изпълнението на Бюджета Септември 2018 г. 10.10.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Октомври 2018 г. 12.11.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Ноември 2018 г. 10.12.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджета Декември 2018 г. 10.01.2019 г.

 

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018 Г. 

Документ /файл/: Дата на публикуване:
Отчет за изпълнението на Бюджет I-во тримесечие 2018 г. 25.04.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет II- тримесечие 2018 г. 30.07.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет III-тримесечие 2018 г. 25.10.2018 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет IV-тримесечие 2018 г. 25.02.2019 г.
ГФО за 2018 г. - одитиран 20.11.2019 г.

 

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019 Г. 

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнение на бюджета за м. Януари 2019 г. 11.02.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Февруари 2019 г. 11.03.2019 г.
 Отчет за изпълнение за бюджета за м. Март 2019 г. 11.04.2019 г.
 Отчет на изпълнение на бюджета за м. Април 2019 г.

13.05.2019 г.

Отчет на изпълнение на бюджета за м. Май 2019 г.

12.06.2019 г.

Отчет на изпълнение на бюджета за м. Юни 2019 г.

12.07.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юли 2019 г.

09.08.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за м. Август 2019 г. 10.09.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Септември 2019 г. 10.10.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Октомври 2019 г.

15.11.2019 г.

 Отчет за изпълнение на бюджета за м. Ноември 2019 г.  13.12.2019 г.
 Отчет за изпълнение на бюджета за м. Декември 2019 г.  17.01.2020 г.

 

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019 Г.

Документ /файл/: Дата на публикуване: 
 Отчет за изпълнението на Бюджет I-во тримесечие 2019 г.                      25.04.2019 г.
Отчет за изпълнението на Бюджет II-ро тримесечие 2019 г. 26.07.2019 г.
Отчет за изпълнение на Бюджет III-то тримесечие 2019 г.

28.10.2019 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета IV- то тримесечие 2019 г.  

13.02.2020 г.

ГФО за 2019 - одитиран 

04.11.2020 г.

 

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020 Г.

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнение на бюджета за м. Януари 2020 г. 19.02.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Февруари 2020 г.  10.03.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Март 2020 г. 10.04.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Април 2020 г. 11.05.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Май 2020 г. 08.06.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юни 2020 г. 07.07.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юли 2020 г. 10.08.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Август 2020 г. 09.09.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Септември 2020 г. 07.10.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Октомври 2020 г. 09.11.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Ноември 2020 г. 10.12.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Декември 2020 г. 11.01.2021 г.

 

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2020 Г. 

Документ /файл/:

Дата на публикуване:

Отчет за изпълнение на Бюджет I-во тримесечие 2020 г.

09.04.2020 г.

Отчет за изпълнение на Бюджет II-во тримесечие 2020 г.

10.07.2020 г.

Отчет за изпълнение на Бюджет III-то тримесечие 2020 г.

12.10.2020 г.

Отчет за изпълнение на Бюджета IV -то тримесечие 2020 г.       

12.02.2021 г.

ГФО за 2020 г. - одитиран  част 1 и част 2

25.09.2021 г.

 

МЕЦЕЧЕНИ ОТЧЕТИ 2021 г.

Докумен/файл/                                                            Дата на публикуване:
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Януари 2021 г. 10.02.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за м. Февруари 2021 г.

08.02.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за м. Март 2021 г.

12.04.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Април 2021 г. 12.05.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Май 2021 г. 10.06.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юни 2021 г. 13.07.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юли 2021 г. 11.08.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Август 2021 г. 14.09.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Септември 2021 г. 12.10.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Октомври 2021 г. 12.11.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Ноември 2021 г. 13.12.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Декември 2021 г. 13.01.2022 г.

 

 ТРИМЕСЕЧЕНИ ОТЧЕТИ 2021 Г.

Документ /фаил/: Дата на публикуване:
Отчет за изпълнение на Бюджет I-во тримесечие 2021 г. 21.04.2021 г.
Отчет за изпълнение на Бюджет II-ро тримесечие 2021 г. 06.08.2021 г.
Отчет за изпълнение на Бюджет III-то тримесечие 2021 г. 18.10.2021 г
Отчет за изпълнение на Бюджет  IV-то тримесечие 2021 г. 18.01.2022 г.
ГФО за 2021 г. -  одитиран част 1 и част 2 30.08.2022 г.

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022 г.

Документ /файл/ Дата на публикуване:
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Януари 2022 г. 10.02.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Февруари 2022 г. 18.03.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Март 2022 г. 19.04.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Април 2022 г. 17.05.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Май 2022 г. 15.06.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юни 2022 г. 19.07.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юли 2022 г. 16.08.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Август 2022 г. 15.09.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Септември 2022 г. 17.10.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Октомври 2022 г. 25.10.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м.Ноември 2022 г.   14.12.2022 г
Отчет за изпълнение на бюджета за м.Декември 2022 г. 13.01.2023 г

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022 Г.

Документ /файл/: Дата на публикуване:
Отчет за изпълнение на Бюджет І-во тримесечие 2022 г. 28.04.2022 г.
Отчет за изпълнение на Бюджета II-ро тримесечие 2022 г. 26.07.2022 г.
Отчет за изпълнение на Бюджета III-то тримесечие 2022 г. 02.11.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета IV- то тримесечие 2022 г. 12.01.2023 г
ГФО за 2022 г. -  одитиран част 1 и част 2  

 

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023  Г.

Документ/ файл/: Дата на публикуване:
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Януари 2023 г. 22.02.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Февруари 2023 г. 23.03.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Март 2023 г. 20.04.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Април 2023 г. 10.05.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Май 2023 г. 14.06.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юни 2023 г. 14.07.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Юли 2023 г. 14.08.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Август 2023 г. 14.09.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Септември 2023 г. 16.10.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Октомври 2023 г. 15.11.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Ноември 2023 г. 15.12.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Декември 2023 г. 15.01.2024 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023 Г.

 

Документ/файл/: Дата на публикуване:
 Отчет за изпълнение на Бюджет I-во тримесечие 2023 г. 24.04.2023 г.
 Отчет за изпълнение на Бюджет II-ро тримесечие 2023 г. 27.07.2023 г.
 Отчет за изпълнение на Бюджет III-то тримесечие 2023 г. 27.10.2023 г.
 Отчет за изпълнение на Бюджет IV-то тримесечие 2023 г. 22.02.2024 г.
   

 

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2024  Г.

Документ/ файл/: Дата на публикуване:
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Януари 2024 г. 15.02.2024 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Февруари 2024 г. 15.03.2024 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Март 2024 г. 12.04.2024 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за м. Април 2024 г.
13.05.2024 г.
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023 Г.

 

Документ/файл/: Дата на публикуване:
 Отчет за изпълнение на Бюджет I-во тримесечие 2024 г. 22.04.2024 г.