Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Програми

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 - 2024 г.-

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива до 2022-2024 г.

Регионална програма за управление на отпадъците-РУСО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово-част 1

Регионална програма за управление на отпадъците-РУСО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово-част 2

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 година

Програма за развитие на туризма на територията на община Гърмен 2019-2024 г.

Годишна програма 2021 година- управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г..

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 година

Годишна програма управление и разпореждане с имотите - ОС за 2021 г

Годишна програмата за управлание и разпареждане с имотите - общинска собственост за 2019 г...

Програма за Енергийна ефективност 2021 - 2027 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива до 2021 г.

Дългосрочна програма за насърчаване изпозването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2016 - 2025 г.

от стр.1 до стр.31

Дългосрочна програма за насърчаване изпозването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2016 - 2025 г.

от стр.32 до стр. 70

Дългосрочна програма за насърчаване изпозването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2016 - 2025 г.

от стр.71 до стр.105

Програма за Енергийна ефективност 2016 - 2020 г.

от стр. 1 до стр. 37

Програма за Енергийна ефективност 2016 - 2020 г.

от стр.37 до стр. 70

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

Регионална програма за управление на отпадъците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014 - 2020 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г. /28.12.2016/

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г.

Антикорупционна програма на община Гърмен.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г. /съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС/

Общинска програма за опазване на околната среда на общ. Гърмен

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците – част от общинската програма за околна среда.

Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация в общ. Гърмен.

Програма за равноправно интегриране на етническите общности в българското общество.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2012 г. /съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС/

Програма за управление на община Гърмен 2015-2019 г.

горе