Контакти

 

Общинска администрация с. Гърмен

с. Гърмен, ул. "Първа" №35, ПК 2960

Булстат 000024752

тел. 07523/20 40, 07523/20 47

факс 07523/31 79, 0751/6 10 62

e-mail [email protected]

официален сайт https://garmen.bg/

 

 

Съобщение до Община Гърмен

 

* Задължителни полета