Община Гърмен » Лични данни » Образци

19.1 GDPR Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец

 

19.2 GDPR Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни - Образец