Община Гърмен » Предстоящи търгове и конкурси » Нормативни документи

Търгове за отдаване под наем

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

22.02.2024 Заповед № 115/21.02.2024 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти- общинска собственост

04.09.2023 Заповед № 617/04.09.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване по наем на недвижими имоти - общинска собственост учредяване право на строеж

27.03.2023 Заповед № 207/27.03.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-общ.собственост и отдаване по аренда на земеделска земя

19.01.2023 Заповед № 44/19.01.2023 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване по наем на недвижими имоти - общинска собственост учредяване право на строеж

28.06.2022 Заповед №410/27.06.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти- общ. собственост и учредяване право на строеж.

02.03.2022 Заповед №127/01.03.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общ. собственост и отдаване под аренда на земеделска земя .

02.12.2021 Заповед №795/01.12.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем и аренда на земеделска земя

14.10.2021 Заповед №670/14.10.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване .

07.07.2021 Заповед №456/06.07.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем и аренда на земеделска земя

24.11.2020 Заповед №782/24.11.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за Учредяване право на строеж и отдаване под наем общинска собственост

21.05.2020 Заповед №351/21.05.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общинска собственост.

21.05.2019 Заповед №203/21.05.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем и аренда на земеделска земя

31.05.2018 Заповед №210 от 30.05.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост

22.03.2018 Заповед №118 от 21.03.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост

27.07.2016 Заповед №302 от 27.07.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг на 17.08.2016 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост

26.08.2015 Заповед № 359/26.08.2015 г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем

горе