Община Гърмен » Архив за проведените избори » ИЧЕП 2019 г. » Избирателни списъци

ИРАТЕЛЕН СПИЗБИСЪК - ЧАСТ I

за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент

от Република България на 26 май 2019 г.

 

Европейския парламент от Република България на 26 мък на заличените лица от избирателнитСписе списъци в изборите за членове на ай 2019 г.