Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Процедури провеждани по реда на ЗОП

Процедури провеждани по реда на ЗОП

Описание
1
Дата на публикуване в профила на купувача: 08.02.2017 
Описание
2
Дата на публикуване в профила на купувача: 07.12.2016 
Описание
3
Идентификационен номер на възложителя: 04-00-110 
Дата на публикуване в профила на купувача: 12.08.2016 
Описание
4
Идентификационен номер на възложителя: 04-00-97 
Дата на публикуване в профила на купувача: 29.07.2016 
Описание
5
Идентификационен номер на възложителя: 04-00-88 
Дата на публикуване в профила на купувача: 15.07.2016 
Описание
6
Идентификационен номер на възложителя: 04-00-79 
Дата на публикуване в профила на купувача: 30.06.2016 
Описание
7
Идентификационен номер на възложителя: 04-00-56 
Дата на публикуване в профила на купувача: 13.04.2016 
Описание
8
Идентификационен номер на възложителя: 04-00-1 
Дата на публикуване в профила на купувача: 05.01.2016