Новини

<< Всички новини

[22.02.2019]

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен, приета от Общински съвет Гърмен с Решение № 36, Протокол № 3/08.07.2004 год., последно изменена и допълнена с  Решение № 291, Протокол № 23/04.05.2017 год., се публикува на официалната интернет страници на община Гърмен.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен, приета от Общински съвет Гърмен с Решение № 36, Протокол № 3/08.07.2004 год., последно изменена и допълнена с  Решение № 291, Протокол № 23/04.05.2017 год., се предоставя възможност на заинтересованите лица, в срок от 22.02.2019 г. до 25.03.2019 г. включително,  да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на Наредбата,  на ел. поща на адрес: [email protected], както и в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: 2960 с. Гърмен, ул. „Първа“ №35

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен приета от Общински съвет Гърмен с Решение № 36, Протокол № 3/08.07.2004 год., последно изменена и допълнена с  Решение № 291, Протокол № 23/04.05.2017 год. и Доклад към нея ТУК!

22.02.2019 г.

с. Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ