Новини

<< Всички новини

[28.02.2019]

ОБЯВА

Съобщавам Ви, че със заповед № ОХ-176/15.02.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 185 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили средно или висше образование в страната и чужбина във военните формирования /в.ф./:

  1. Във в. ф. 28610 – София – 5 длъжности
  2. Във в. ф. 24150 – Стара Загора – 40 длъжности
  3. Във в. ф. 34750 – Карлово – 40 длъжности
  4. Във в. ф. 22160 – Плевен – 23 длъжности
  5. Във в. ф. 26400 – Благоевград – 12 длъжности
  6. Във в. ф. 26240 – Сливен – 15 длъжности
  7. Във в. ф. 24490 – Асеновград – 10 длъжности
  8. Във в. ф. 42600 – Мусачево – 10 длъжности
  9. Във в. ф. 28330 – Смолян – 10 длъжности
  10. Във в. ф. 46690 – Пловдив – 20 длъжности

 

Срок за подаване на документите е до 22.03.2019 г.

Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 28 г. (или 41 г. за кандидати

отговарящи на условията на чл.141 ал.6 от ЗОВСРБ).

 Повече информация може да получите в офиса за военен отчет

 в община Гоце Делчев стая 23 /всеки четвъртък/ или във Военно окръжие – Благоевград

ул.”Мизия”- № 9, тел.073/88-51-05, както и на интернет сайтове;

- на Министерство на отбраната – www.mod.bg

- на Централно военно окръжие – www.comd.bg

 

<< Всички новини | << АРХИВ