Новини

<< Всички новини

[15.01.2019]

ОБЯВА

Общинска администрация село Гърмен, на сонование чл. 91, ал. 5 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие обявява на заинтересованите лица проект на доклад ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 -31.12.2018 Г. 

Проект на доклада - Тук!

Община Гърмен очаква мнения и препоръки по доклада на електронен адрес: [email protected] и на телефон 0882 966 775 в срок до 20.02.2019 г.

 

<< Всички новини | << АРХИВ