Новини

<< Всички новини

[25.09.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕ

Project name: Development of the tourism in cross border region Bosilovo-Garmen by preservation of the local cultural traditions

Project:CB006.1.21.001

 

 

На 21.09.2018 г беше проведен Еднодневен фолклорен фестивал в село Рибново в изпълнение на дейност 11 по проект “Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции, по договор №CB006.1.21.001 финансиран по Интеррег  ИПП програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ 2014-2020. 

В него взеха участие фолклорни групи от Република България и Република Македония.

В рамките на фестивала бе отбелязан Деня на европейското сътрудничество и представянето на  фолклора на двата трансгранични региона чрез музика, танци и  пресъздаване на традиционни обичаи. Беше открито и реновираното читалище „Изгрев – 1956 г.“ в с. Рибново.

<< Всички новини | << АРХИВ