Новини

<< Всички новини

[05.11.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII, кв.6 по плана на к. „Огняновски минерални бани“, общ.Гърмен за „Демонстративен учебен фризьорски център и търговски обекти“.

 

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

<< Всички новини | << АРХИВ