Новини

<< Всички новини

[28.08.2018]

ОБЯВА 2

   Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл.74, ал.3 от ЗСПЗЗ са изготвени проекти на карти на масивите за ползване и регистри към тях въз основа на сключеното споразумение за землището на с.Балдево, с. Огняново, с.Марчево, с.Гърмен, с.Дебрен, с.Дъбница и с.Скребатно, община Гърмен .

   Картата на масивите за ползване и регистъра към нея са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие Гърмен.

   Промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея могат да се правят в срок до 30 август 2018 г. по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица.

 

АНЕЛИЯ БУСАРОВА : (П)

Председател на комисията по Заповед № 716 /02.08. 2018 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

27.08. 2018 г.

<< Всички новини | << АРХИВ