Новини

<< Всички новини

[29.05.2024]

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

 

 Община Гърмен информира, че се удължава срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 03.06.2024 г., тъй като на територията на община Гърмен с Решение № 75 – ЕП/НС от 28.05.2024 г. на Районна избирателна комисия има образувани Подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/. - Приложение № 30 – ЕП и Приложение № 31 – НС;

Заявленията се подават:                                                                          

 - в Центъра за информация и услуги на граждани на Общинска администрация с. Гърмен.

 - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, Общинска администрация;

 - по факс – 0751 6-10-62;

 - по електронна поща - [email protected];

<< Всички новини | << АРХИВ