Новини

<< Всички новини

[27.06.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГРАД БЛАГОЕВГРАД УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г. E 31 ЮЛИ 2018г. ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.70 СЕ ПОДАВАТ В ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТИТЕ. ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ЗА КОИТО НЯМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ ПО ЧЛ. 37Б КЪМ 31.07.2018Г., МОГАТ ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ КАТО "БЕЛИ ПЕТНА". ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БЛАГОЕВГРАД

<< Всички новини | << АРХИВ