Новини

<< Всички новини

[18.04.2024]

ПОКАНА - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Общественото обсъждане на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0099 „Повишаване качеството на живот, качеството на предоставяните публични услуги, развитие на местния бизнес и по-ефикасно оползотворяване на потенциалите на територията за развитие на устойчив туризъм и популяризиране на местните културни, исторически и природни забележителности“

Поканата може да видите: ТУК! 

<< Всички новини | << АРХИВ