Новини

<< Всички новини

[11.03.2024]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми жители на община Гърмен, във връзка содобрени кадастралните карти и кадастралните регистри от Агенция по геодезия, картография и кадастър за селата: с. Балдево, с. Гърмен, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Осиково, с. Рибново и с. Скребатно, Ви уведомяваме, че скици и справки за недвижимите имоти на горецитираните села ще се правят от Служба по геодезия, картография и кадастър Благоевград.

Повече информация: ТУК!

 

<< Всички новини | << АРХИВ