Новини

<< Всички новини

[13.11.2023]

ПРОТОКОЛ

Протокол от проведено обществено обсъждане на проект на докладна записка относно приемане на план-сметка и определяне размера на такса - битови отпадъци за 2024 г. на територията на община Гърмен.

Изтеглете: ТУК!

<< Всички новини | << АРХИВ