Новини

<< Всички новини

[25.10.2023]

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.

Материалите ще си получават в сградата на общинска администрация с. Гърмен

на 28.10.2023 г./събота/!!!!!

№ на СИК и място на гласуване

Населено място

Час за получаване на материалите и на тръгване от

с. Гърмен

Час за получаване на машината

004 – ОУ“Отец Паисий“

Горно Дряново

13:00

 

13:30

011 – Читалище “Светлина“

Ковачевица

13:10

 

008- ОУ “Хр.Ботев“

Долно Дряново

13:20

14:10

018 – Кметството

 

019 – СУ “Йордан Йовков“

 

020 – Читалище

“Изгрев“

Рибново

 

Рибново

 

 

Рибново

 

13:30

14:40

 

14:30

 

 

14:50

 

001 -– кафе Бистрото

 

002 - Читалище“Искра“

Гърмен

 

Гърмен

13:50

 

14:00

 

 

13:50

021 – Читалището

Скребатно

14:10

 

017 - Читалището

Осиково

14:20

14:50

014 - Пенсионерски клуб

 

015 Туристически информационен център“

Огняново

 

Огняново

14:30

 

 

14:50

 

15:30

022 –ОУ“Д.Талев“

Хвостяне

14:40

14:50

009 – Читалище “Зора“

 

010-ОУ“Хр.Ботев“

Дъбница

 

Дъбница

 

14:50

14:50

 

 

16:30

016 – Бившето училище

Ореше

15:00

 

012 – Кметството

Крушево

15:10

 

005 – ОУ“Кл.Охридски“

 

006-Читалището

 

007 -ОУ“Кл.Охридски“

Дебрен

 

Дебрен

 

Дебрен

15:40

 

15:50

 

16:00

15:50

 

16:00

 

16:00

013- Кметството

Марчево

16:10

 

003- Кметството

Балдево

16:20

 

ПСИК – 23 –  място на помещаване

СУ “Йордан Йовков“

Рибново

Рибново

13:40

 

ПСИК – 24 – място на помещаване ОУ“Хр.Ботев“ Дъбница

Дъбница

14:50

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ