Новини

<< Всички новини

[19.09.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми жители на община Гърмен,

 

 Уведомяваме Ви, че поради извънредни обстоятелства, изразяващи се в настаняване на ОИК – Гърмен в Заседателната зала на община Гърмен, заседанието на общинския съвет се налага да бъде изнесено, като същото ще бъде проведено в заседателната зала на хотел „Парадайс“ в село Огняново от 18:30 часа на 21.09.2023 г.

Във връзка с чл. 61, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г., обществеността ще бъде информирана за датата, мястото и часа на заседанието чрез интернет страницата на общината.

С желание за взаимно полезна и коректна работа.

 

<< Всички новини | << АРХИВ