Новини

<< Всички новини

[19.09.2023]

СЪОБЩЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

 

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

 

 

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/  предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

 

Също такапрез сайта, общинските администрации могат да въвеждат данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци  с гражданите на други държави-членки на ЕС (Избирателен списък част II)

 

 

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

<< Всички новини | << АРХИВ