Новини

<< Всички новини

[12.05.2023]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ГЪРМЕН, на основание чл.30, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми уведомява всички заинтересовани лица, за изготвения и одобрен Доклад по прилагането на подробния устройствен план за регулация и застрояване на курорт "Огняновски минерални бани" одобрен с Решение № 317/Протокол № 27 от 19.10.2006 г. на Общински съвет с.Гърмен за 2022 г.

 

Докладът може да изтеглите :Тук

<< Всички новини | << АРХИВ