Новини

<< Всички новини

[10.02.2023]

ЗАПОВЕД № OA - PP -33 /08.02.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ДА СЕ ИЗРАБОТИ КПИИ ПО ЧЛ. 150, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

Заповедта: Тук

<< Всички новини | << АРХИВ