Новини

<< Всички новини

[23.12.2022]

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА КОРЕКЦИЯ НА ДЕРЕ ПРЕЗ С. ГЪРМЕН МЕЖДУ КВ. 63 И КВ. 65 И КОРЕКЦИЯ НА ДЕРЕ ПРЕЗ С. ОГНЯНОВО МЕЖДУ КВ. 48 И КВ. 50.

 

Тръжна процедура за Корекция на дере през с. Гърмен между кв. 63 и кв. 65 и Корекция на дере през с. Огняново между кв. 48 и кв. 50.

Референтен номер: Construction works in Garmen - CCI 2014TC16I5CB006


Община Гърмен възнамерява да възложи строителна поръчка за Корекция на дере през с. Гърмен между кв. 63 и кв. 65 и корекция на дере през с. Огняново между кв. 48 и кв. 50, с финансова помощ от INTERREG-IPA Програма за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония. Тръжното досие е достъпно за преглед в Община Гърмен, адрес: 2960 Гърмен, Република България, ул. Първа 35 и публикувано на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ 

 

Крайният срок за подаване на оферти е 27.01.2023 12:00 ч. местно време.

 

Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;

 

Тръжната документация е на разположение : Тук

<< Всички новини | << АРХИВ