Новини

<< Всички новини

[30.08.2022]

СЪОБЩЕНИЕ

     Община Гърмен уведомява избирателите от общината:

 

  1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Приложение № 67-НС

    Заявлението може да се подаде:

   - по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

   - по факс – 0751 6-10-62;

   - по електронна поща - [email protected];

   Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 17.09.2022 г.  

 

  2. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Приложение № 21–НС.

   Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

  Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1, ал.3 и 4 от Изборния кодекс/ е 17.09.2022 г. включително. 

  Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/, краен срок 17.09.2022 г. включително.

 

 3. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 24.09.2022 г. включително. Приложение № 17 - НС

 

 Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.

 

 ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или  по адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ