Новини

<< Всички новини

[08.08.2022]

ЗАПОВЕД № OA - PP - 247/03.08.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ДА СЕ ИЗРАБОТИ КППИ ПО ЧЛ. 150, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

Заповедта : Тук

<< Всички новини | << АРХИВ