Новини

<< Всички новини

[10.06.2022]

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЧЛ. 37Б И ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ

Г Р А Ф И К за провеждане на информационно-разяснителна кампания, във връзка с процедурите по чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 година за област Благоевград Община Дата/Час Място Сатовча 21.06.2022г./ 11:00ч. Залата на община Сатовча Гърмен 21.06.2022г./ 13:30ч. Заседателна зала на община Гърмен – ет.3 Хаджидимово 23.06.2022г./ 11:00ч. Залата на Общински съвет - Хаджидимово Гоце Делчев 23.06.2022г./ 13:30ч. В сградата на община Гоце Делчев Якоруда 24.06.2022г./ 10:30ч. Общинска служба по земеделие - Якоруда Белица 24.06.2022г./ 12:30ч. Ритуалната зала на община Белица Разлог 27.06.2022г./ 10:30ч. Залата на общински съвет Разлог Банско 27.06.2022г./ 13:00ч. Посетителски информационен център на община Банско /старото кино/ Петрич 28.06.2022г./ 10:30ч. Залата на община Петрич Сандански 28.06.2022г./ 13:30ч. Общинска служба по земеделие гр. Сандански /Първи етаж – МИГ/ Струмяни 29.06.2022г./ 10:30ч. Залата при читалище „Будител“ Кресна 29.06.2022г./ 13:00ч. Зала № 1 в сградата на община Кресна Благоевград 30.06.2022г./ 10:00ч. В залата на сградата на ОД „Земеделие“ гр. Благоевград, ул. „Васил Коритаров“№2 Симитли 30.06.2022г./ 13:30ч. Читалище „Св. Климент Охридски“ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БЛАГОЕВГРАД.

<< Всички новини | << АРХИВ