Новини

<< Всички новини

[01.04.2022]

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на община Гърмен уведомява жителите на              общината, чеВодоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще извърши планова профилактика /почиствани и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа в периода от 05.04.2022 г. до 11.05.2022 г. по следния график:

 1. с. Гърмен – от 08:00 ч. на 12.04.2022г. до 17:00 ч.13.04.2022г.;
 2. с. Дебрен - от 08:00 ч. на 05.05.2022г. до 17:00 ч.06.05.2022г.;
 3. с. Дъбница - от 08:00 ч. на 14.04.2022г. до 17:00 ч.15.04.2022г.;
 4. с. Хвостяне - от 08:00 ч. на 19.04.2022г. до 17:00 ч.20.04.2022г;
 5. с. Крушево - от 08:00 ч. на 14.04.2022г. до 17:00 ч.15.04.2022г;
 6. с. Огняново - от 08:00 ч. на 07.04.2022г. до 17:00 ч.08.04.2022г;
 7. с. Марчево - от 08:00 ч. на 07.04.2022г. до 17:00 ч.08.04.2022г.;
 8. с. Балдево - от 08:00 ч. на 05.04.2022г. до 17:00 ч.06.04.2022г;
 9. с.Ковачевица- от 08:00 ч. на 10.05.2022г. до 17:00 ч.11.05.2022г;
 10. с. Скребатно - от 08:00 ч. на 19.04.2022г. до 17:00 ч.20.04.2022г;
 11. с. Осиковоот 08:00 ч. на 19.04.2022г. до 17:00 ч.19.04.2022г;
 12. с. Рибново - от 08:00 ч. на 10.05.2022г. до 17:00 ч.10.05.2022г;

 

Водоснабдяването ще бъде нарушено и водата няма да бъде годна за питейно – битови нужди.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

<< Всички новини | << АРХИВ