Новини

<< Всички новини

[09.03.2022]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Община Гърмен

О Р Г А Н И З И Р А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

     Публичното обсъждане ще се проведе на 25 март 2022 г. /петък/ от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Гърмен и включва:

     1.Проекто-бюджет на бюджетните средства за 2022 г.

     2.Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

      Община Гърмен очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет  2022 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес oba_[email protected], както и на телефон 07523 20-40, в срок до 20 март 2022 г.

 

<< Всички новини | << АРХИВ