Новини

<< Всички новини

[30.12.2021]

ИНФОРМАЦИЯ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

На 21.12.2021 г. Община Гърмен подписа договор за съвместна дейност №РД04-107/21.12.2021г. с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София за реализиране на проект „Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Гърмен чрез закупуване на оборудване и обзавеждане“ село Марчево, община Гърмен.Проектът предвижда да се закупи ново кухненско обзавеждане и оборудване, отговарящо на националните и европейски хигиенни норми, а именно:

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на оборудване по проект „Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Гърмен чрез закупуване на оборудване и обзавеждане“ , включваща конвектомат с директна пара, професионална миална машина, професионална газова печка, зеленчукорезачка, газов хокер, микровълнова фурна с грил.

Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Гърмен чрез закупуване на оборудване и обзавеждане“, включваща стелаж неперфориран на 2 нива, от неръждаема стомана - 6 бр., транажорен труп - 1 бр., работна маса - 4 бр., кухненска мивка - 1 бр. и професионален душ - 1 бр.

Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 40 000,00 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 35 200,00 лв. и 4 800,00 лв. собствен принос от Община Гърмен.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 30.06.2022г.

.

<< Всички новини | << АРХИВ